informacje w języku polskim

1. Einleitung und Hauptinfos zur Praxis

Informacje ogólne

W poradni Bona Lingua mówią po polsku:
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie naszej poradni i terapii logopedycznych!

BONA LINGUA” rozwiązuje problemy dotyczące głosu i mowy.
Pomagamy dzieciom i dorosłym w poprawieniu komunikacji, a co za tym idzie również i jakości życia!
Nazwa „Bona Lingua” oznacza „dobra mowa”. Należy jednak podkreślić, że nasza poradnia oferuje terapie logopedyczne w bardzo różnorodnym i szerokim zakresie. Nazwa poradni wynika z holistycznego podejścia terapeutycznego, oferującego zarówno kompleksową opiekę logopedyczną, jak i obsługę pacjentów na najwyższym poziomie.
Co wyróżnia nas spośród innych poradni? Dysponując aktualną i nowoczesną bazą, jesteśmy dla Państwa zawsze telefonicznie i mailowo osiągalni. Nawet jeśli żaden z naszych terapeutów nie może aktualnie odebrać telefonu, Państwa prośba zostanie zapisana i przekierowana do odpowiedniej osoby, która oddzwoni do Państwa w ciągu godziny. Państwa życzenia odnośnie terminów, wyboru terapeuty lub inne dotyczące naszej poradni są dla nas priorytetem i będą zawsze brane pod uwagę.
Dobra atmosfera i dobre doradztwo w naszej poradni związane jest z faktem, że każda z filii oferuje dostosowaną do potrzeb pacjenta, kompleksową opiekę. Dbałość zarówno o jakość usług, jak i miłe otoczenie spowoduje, będą się Państwo czuć w naszej poradni naprawdę dobrze.
W naszej poradni czekają na Państwa jasne, nowocześnie urządzone pomieszczania terapeutyczne, w poczekalni – aromatyczne espresso lub cafe latté i możliwość skorzystania z lektury czasopism. Przyjazne pomieszczenia wspomagają pracę terapeutyczną.
Dzięki czemu możemy zaoferować tak szerokie spektrum terapii logopedycznych? Nasi współpracownicy są członkami zespołów specjalistów w zakresie terapii zaburzeń głosu, wymowy, mowy i połykania.
Dlatego w każdym obszarze możemy zaoferować Państwu co najmniej jednego specjalistę. Liczny zespół terapeutek i terapeutów posiada wysokie kompetencje i bezcenne doświadczenie, z wymiany którego czerpiemy nawzajem oraz korzystają nasi pacjenci.

2. Wer kann die logopädische Hilfe erhalten?

Kto może otrzymać pomoc logopedyczną?

Skierowanie na terapię logopedyczną otrzymają Państwo u następujących lekarzy:

 • lekarz rodzinny (Hausarzt)
 • pediatra (Kinderarzt)
 • laryngolog (HNO-Arzt)
 • dentysta lub chirurg szczękowy (Zahnarzt/ Kieferorthopäde)

Jeśli nie posiadają Państwo skierowania, możliwe jest uzyskanie bezpłatnej wizyty prewencyjnej, podczas której wspólnie omówimy Państwa sytuację. W takiej sytuacji prosimy skontaktować się z nami telefonicznie:
Wraz z przedstawieniem nam skierowania, mogą Państwo rozpocząć terapię. Z uwagi na fakt, że spektrum zaburzeń logopedycznych jest bardzo szerokie, w celu uzyskania diagnozy i skierowania na terapię mogą się Państwo skontaktować z lekarzami różnych specjalności.
Z reguły skierowanie jest wystawiane na 10 terapii. Decyzję o przedłużeniu terapii podejmuje lekarz po otrzymaniu raportu terapeutycznego (wysłanego mu przez logopedę prowadzącego). Skierowanie obejmuje od 6 do 20 terapii, które trwają 30, 45 lub 60 minut (w zależności od zaburzenia i diagnozy). Pacjenci, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą przyjść do poradni, powinni otrzymać receptę ze wskazaniem na wizyty domowe.

3. Wie viel kostet eine logopädische Behandlung?

Ile kosztuje terapia logopedyczna?

-Pacjenci ubezpieczeni ustawowo (gesetzliche Krankenkasse)
W przypadku pacjentów poniżej 18-go roku życia, którzy są ubezpieczeni ustawowo, koszty terapii pokrywa w całości kasa chorych. To samo dotyczy pełnoletnich pacjentów, którzy posiadają kartę zwalniającą z dopłat medycznych (Befrieungskarte).
Pełnoletni pacjenci ubezpieczeni ustawowo, zobowiązani są do opłacenia ok. 10% kosztów terapii (za sesję terapeutyczną) plus 10€ opłaty za skierowanie. Kwota, którą należy uiścić zależy od rodzaju wystawionego skierowania. W większości przypadków pełnoletni pacjenci płacą ok. 50€ za 10 terapii logopedycznych.
-Pacjenci ubezpieczeni prywatnie
W przypadku pacjentów prywatnych koszty terapii są najczęściej w całości pokrywane przez ubezpieczyciela. W przypadku tańszych prywatnych ofert ubezpieczeniowych, terapie i inne usługi medyczne często nie są wliczone w cenę. Po ukończeniu każdego skierowania pacjenci prywatni zobowiązani są do samodzielnego opłacenia rachunku. Następnie mogą się Państwo zwrócić do ubezpieczyciela z podaniem o zwrot całości lub części kosztów terapii.
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie wystawiania recept i kosztów terapii, chętnie służymy pomocą.

4. Wann wird eine logopädische Therapie indiziert?

Kiedy wskazana jest terapia logopedyczna?

Diagnozę stwierdzającą potrzebę otrzymywania terapii logopedycznej zawsze wystawia lekarz!
Po poradę lekarską i skierowanie do logopedy proszę się udać, jeśli:
-mają Państwo problemy z głosem, np.: częstą chrypkę, zanikanie głosu, uczucie napięcia w gardle i krtani, bóle i wysiłek przy prowadzeniu rozmowy, zmianę barwy głosu
-mają Państwo problemy neurologiczne: utratę mowy po wypadku lub udarze mózgu (afazja), choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, demencja)
-zaburzenia przyjmowania pokarmów i połykania, częste krztuszenie się przy jedzeniu i piciu
-są Państwo po zabiegu częściowego/całościowego usunięcia krtani

W przypadku dzieci terapia logopedyczna wskazana jest kiedy dziecko:

 • nie gaworzy, czyli nie powtarza sylab takich jak ma-ma-ma, pa-pa-pa w wieku 6 miesięcy
 • nie wypowiada sylab ani prostych pojedynczych słów po ukończeniu 1 roku życia
 • nie rozumie wydawanych mu prostych poleceń w wieku 1-2 lat
 • w wieku 2 lat nie wymawia prostych słów takich jak mama, tata, baba
 • w wieku 2-3 lat nie wypowiada prostych zdań złożonych z dwóch słów (np. mama daj, tata pić)
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y
 • w wieku 4 lat wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w – wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r wymawia j, zamienia głoski na inne, nie potrafi sformułować krótkiej historyki obrazkowej
 • w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby lub głoski w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy
 • jest wychowywane wielojęzycznie i po ponad roku regularnego kontaktu z językiem niemieckim (np. w przedszkolu albo w szkole) prawie w ogóle się nim nie posługuje
 • jest wychowywane wielojęzycznie i obserwują Państwo nieprawidłowości w obu językach dziecka (zarówno w języku pierwszym, jak i drugim)
 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby (sepleni)
 • kiedy maja Państwo wątpliwości, czy dziecko słyszy albo stwierdzony został ubytek słuchu.
  Podane normy nie są dokładnym wyznacznikiem: pamiętajmy, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Normy głoskowe zostały przytoczone na podstawie literatury polskiej dla dzieci jednojęzycznych. Normy dla języka niemieckiego różnią się w przypadku niektórych głosek: np. głoska [r] w języku niemieckim jest artykułowana na podniebieniu tylnym i pojawia się już ok. 3 roku życia. U dzieci wielojęzycznych mających problemy z mową, konieczna jest diagnoza logopedyczna w obu językach dziecka.

Przygotowano na podstawie:
Czaplewska, E., Milewski, S. (2015). Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki.
Fox, A. (2005). Kindliche Aussprachestörungen.
Hammer, S. (2011). Stimmstörungen. In: Siegmüller, J., Bartels, H. (Hrsg.). Leitfaden Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken.
Scharff-Rethfeldt, W. (2013). Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention.

5. Hausbesuche

Wizyty domowe (Hausbesuche)

Jeśli z powodów zdrowotnych nie mogą Państwo udać się do naszej poradni w celu otrzymania terapii logopedycznej, oferujemy również wizyty domowe. Po wystawieniu przez lekarza skierowania ze zgodą na otrzymanie wizyt domowych, chętnie odwiedzimy Państwa
w domu lub domu opieki, w którym Państwo aktualnie przebywają. Wizyty domowe są możliwe również w przypadku dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I-Status; Integrationsstatus, „I-Kind”) bądź ze znacznymi ograniczeniami fizycznymi.
Wizyty domowe oferujemy w następujących dzielnicach: Hausbesuche